موزیکساز ها به گوش

فروشگاه + سایت

هم اموزش ببینید هم آموزش بخرید اونم

به زبان فارسی با 70% زیر قیمت بازار

البته اگه باشه  تو بازار

www.musicsaz.com

حتما عضو شین چون دارم برای اعضا پشت سر هم آموزش رایگان ارسال میکنم به

دوستاتونم بگید حتما سند تو آل کنین

آخه شما موزیکسازها هستین که موزیکساز رو به موزیکسازها معرفی می کنین.

اینجا هم باز میمونه اما اونجا مرجع

فروشگاه                 سایت